Müzayede Kuralları

*Şirketimiz; alıcı ve satıcı için aracı bir şirkettir.


*Satışa sunulan tüm eşyalar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre ilgili birimler tarafından kontrol edilmekte, kanun kapsamına giren ve gerek görülenlere belge verilmektedir. 


*Satın alınan eserin bedeli en geç 3 iş günü içinde şirkete ait olan;
     QNB Finansbank                              
     İzmir Toptancılar Çarşısı Şubesi    
     TR55 0011 1000 0000 0094 3029 18   
hesabına ödenir.              

*Eserin satış bedeli, son pey miktarı üzerinden + %10 müzayede hizmet komisyonu ve yasal KDV ilave edilerek bulunur. Alıcı, satış bedelinin tamamını ödeyerek eseri en geç 5 (Beş) iş günü içerisinde teslim almalıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için şirketimizin yapacağı bilcümle masraflar alıcı tarafından ödenmedikçe eser alıcıya teslim sorumlu olarak kalır. 


*Eserler müzayede öncesinde incelenmeye sunulmuştur. Bu nedenle müzayedeye katılanların eserleri önceden görmüş ve incelenmiş oldukları kabul edilir. Müzayede kataloğunda yer alan eserlerin tamamı için verilen tüm bilgiler sadece kanaattir. Tüm eserlerin “Haliyle” satışa sunulduğunu, alıcı satılan malı pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiği ve Borçlar Kanunu'nun 198. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eserler hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. Bu konuda müzayedeye katılanlar gelecekte şirketimizden herhangibir itiraz ve talepte bulunmayacaktırlar. Alıcı müzayede öncesi her eserin nitelikleri ve kondüsyonunu incelemeli ve tarife uyup uymadığını kontrol etmelidir.


*Şirketimiz, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak satışını reddetme, gerekirse müzayedeyi katalog ve sıra numarasını izlemeden yapma hakkına sahiptir.


*Müzayede katılımcısının müzayede katılım sözleşmesinde yada üyelik esnasında belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, e-posta veya telefonla yapılan bildirim ve tebligatların verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T.’ deki gecikmeler nedeniyle müzayede katılımcısına geç ulaşmasından şirketimiz sorumlu değildir.


*Şirketimiz eser sahibinden tahmini fiyat aralığının içinde veya üstünde rezerv fiyatı kabul etme hakkına sahiptir.


*Şirketimiz herhangi bir mazeret göstermeksizin dilediği şahısları müzayede salonuna kabul etmemeye ve artırmasını görmeme yetkisine sahiptir. Müzayedeye katılarak 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası) ve daha yüksek bir bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişileri 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti yapılacaktır. Müzayede açık olarak yapılır. Artırımda bulunup, müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin şirketimize ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir. 


*Satış gerçekleştikten sonra eserde herhangi bir kusur itirazında bulunulamaz.

*Online veya baskı katalogda dizgi ve baskı hataları olması halinde müzayede anındaki açıklamalar esas alınır. Alıcıların müzayedede bulunmaları tavsiye edilir. Ancak müzayede öncesi yazılı olarak veya telefonla bildirilen peyleri şirketimiz bu talimatlar çerçevesinde yürütür. Ancak şirketimiz ve çalışanları zuhur edebilecek ihmal veya hatadan ötürü sorumluluk kabul etmez. Telefon ile müzayedeye katılmak şirketimiz tarafından müşteriye verilen bir hizmettir. Telefon bağlantısı herhangi bir sebepten dolayı kurulamadığı veya kesildiği takdirde şirketimiz sorumlu tutulamaz.

*Kimlik tespiti yaptırarak siteye üye olan, bayrak numarası alan ve giriş formunu imzalayan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş kabul etmiş sayılır.

*Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daire'leri yetkilidir.


*Artırım aralıkları her ürünün altında yer almaktadır.